Nhà điêu khắc

Sasagawa Mumon

Tác phẩm điêu khắc này cố gắng tạo ra nhiều biểu thức trong một mặt nạ.

Tôi đã trút bầu tâm sự của mình để tạo ra một loạt các cảm xúc, từ sự nghiêm khắc của một vị thần hộ mệnh FudōMyō đến sự thương xót của một vị Phật.

Tác phẩm điêu khắc dường như cũng cộng hưởng bởi những hợp âm năng động của thể loại âm nhạc Ba-rốc đang phát khi tôi làm việc, vì vậy tôi đã chọn hình thức nhạc Ba-rốc có tên là Can-tát làm tiêu đề.