Sản xuất

Mukai Daisuke và Matsubara Ami

Chúng Tôi hai người đã nghĩ ra mối quan hệ của Hoa Sen trên trần nhà và Thế giới quan là một phần của các bức họa. Với mong muốn những cánh sen nằm rải rác là nguyện cầu sâu xa sẽ được tái sinh thành một mầm sống mới. Chúng tôi đã vẽ từng bông hoa một của bốn mùa . Mr.Matsubara phụ trách chế tác hình ảnh hoa sen vào mùa xuân và mùa hè Ở phía trên, và Mr.Mukai phụ trách chế tác những cánh hoa sen vào mùa thu và mùa đông Ở phía dưới.